ตัวแทนรับสมัครสมาชิกและติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ รายเดือน / บริการติดตั้งอินเตอร์เน็ตทรู ออนไลน์ / บริการติดตั้งจานดาวเทียม GMMZ, PSI บริการช่างจานดาวเทียม

สนใจติดตั้ง จานดาวเทียม

โทร. 098-263-2662 (คุณกานต์)

พื้นที่บริการติดตั้ง : กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

©2014 by Sattogo-HD.com

SATTOGO 2018 - PowerPoint.jpg

ชุดติดตั้งจานดาวเทียม PSI S3 Hybrid จานตะแกรงดำ (ระบบ C-Band)

psis2hd03.jpg

ราคาพร้อมบริการติดตั้ง 

ติดตั้ง 1 จุด = 3,390 บาท

ติดตั้ง 2 จุด = 5,390 บาท

ติดตั้ง 3 จุด = 7,390 บาท

ติดตั้ง 4 จุด = 9,390 บาท

คุณสมบัติ

- ฝนตกดูได้ ไม่มีรายเดือน

- ช่องรายการ มากกว่า 170 ช่อง

- ระบบ HD 1080i

- เล่นไฟล์ Multi media 

- เชื่อมต่อ WiFi ดู Youtube

รายละเอียดอุปกรณ์การติดตั้ง

- ชุดจานตะแกรงดำ PSI ระบบ C-Band 1.5 เมตร

- กล่อง PSI S3 Hybrid จุดละ 1 กล่อง

- อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด + สาย HDMI 

- พร้อมบริการติดตั้ง โดยช่างมืออาชีพ

การอัพเกรดอุปกรณ์

เพิ่มขนาดหน้าจานดาวเทียม 1.7 เมตร PSI +600 บาท

เพิ่มขนาดหน้าจานดาวเทียม 1.8 เมตร PSI +1,200 บาท

ชุดติดตั้งจานดาวเทียม PSI S3 Hybrid จานทึบ (ระบบ KU-Band)

psis2hd04.jpg

ราคาพร้อมบริการติดตั้ง 

ติดตั้ง 1 จุด = 2,990 บาท

ติดตั้ง 2 จุด = 4,990 บาท

ติดตั้ง 3 จุด = 6,990 บาท

ติดตั้ง 4 จุด = 8,990 บาท

คุณสมบัติ

- ไม่มีรายเดือน (ฝนตกดูไม่ได้)

- ช่องรายการ มากกว่า 70 ช่อง

- ระบบ HD 1080i

- เล่นไฟล์ Multi Media 

- เชื่อมต่อ WiFi ดู Youtube

รายละเอียดอุปกรณ์การติดตั้ง

- ชุดจานทึบ PSI ระบบ KU-Band 60 ซ.ม.

- กล่อง PSI S3 Hybrid จุดละ 1 กล่อง

- อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด + สาย HDMI 

- พร้อมบริการติดตั้ง โดยช่างมืออาชีพ

การอัพเกรดอุปกรณ์

เพิ่มขนาดหน้าจานดาวเทียมเป็น 75 ซ.ม. True +300 บาท

ชุดติดตั้งจานดาวเทียม PSI S2 HD จานตะแกรงดำ (ระบบ C-Band)

PSIs2hd01.jpg

ราคาพร้อมบริการติดตั้ง 

รายละเอียดอุปกรณ์การติดตั้ง

ติดตั้ง 1 จุด = 2,990 บาท

ติดตั้ง 2 จุด = 4,580 บาท

ติดตั้ง 3 จุด = 6,170 บาท

ติดตั้ง 4 จุด = 7,760 บาท

คุณสมบัติ

- ฝนตกดูได้ ไม่มีรายเดือน

- ช่องรายการ มากกว่า 170 ช่อง

- ระบบ HD 1080i

- เล่นไฟล์ Multi media 

- ชุดจานตะแกรงดำ PSI ระบบ C-Band 1.5 เมตร

- กล่อง PSI S2 HD จุดละ 1 กล่อง

- อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด + สาย HDMI 

- พร้อมบริการติดตั้ง โดยช่างมืออาชีพ

การอัพเกรดอุปกรณ์

เพิ่มขนาดหน้าจานดาวเทียมเป็น 1.7 เมตร PSI+600 บาท

เพิ่มขนาดหน้าจานดาวเทียมเป็น 1.8 เมตร PSI+1,200 บาท

ชุดติดตั้งจานดาวเทียม PSI S2 HD จานทึบ (ระบบ KU-Band)

psis2hd02.jpg

ราคาพร้อมบริการติดตั้ง 

ติดตั้ง 1 จุด = 2,250 บาท

ติดตั้ง 2 จุด = 3,850 บาท

ติดตั้ง 3 จุด = 5,450 บาท

ติดตั้ง 4 จุด = 7,050 บาท

คุณสมบัติ

- ใช้พื้นที่น้อย (ฝนตกดูไม่ได้)

- ช่องรายการ มากกว่า 70 ช่อง

- ระบบ HD 1080i

- เล่นไฟล์ Multi media 

รายละเอียดอุปกรณ์การติดตั้ง

- ชุดจานทึบ PSI ระบบ KU-Band 60 ซ.ม.

- กล่อง PSI S2 HD จุดละ 1 กล่อง

- อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด + สาย HDMI 

- พร้อมบริการติดตั้ง โดยช่างมืออาชีพ

การอัพเกรดอุปกรณ์

เพิ่มขนาดหน้าจานดาวเทียมเป็น 75 ซ.ม. True +300 บาท

GmmzHDwise.jpg

ชุดติดตั้งจานดาวเทียม Gmmz HD Wise+ จานตะแกรงดำ ระบบ C-Band

gmmzwp01.jpg

ราคาพร้อมบริการติดตั้ง 

ติดตั้ง 1 จุด = 3,200 บาท

ติดตั้ง 2 จุด = 4,980 บาท

ติดตั้ง 3 จุด = 6,770 บาท

ติดตั้ง 4 จุด = 8,560 บาท

คุณสมบัติ

- หน้าจอแสดงเลขที่ช่อง

- ฝนตกดูได้ ไม่มีรายเดือน

- ช่องรายการ มากกว่า 170 ช่อง

- ระบบ HD 1080i

- เล่นไฟล์ Multi media 

รายละเอียดอุปกรณ์การติดตั้ง

- ชุดจานตะแกรงดำ PSI ระบบ C-Band 1.5 เมตร

- กล่อง Gmmz HD Wise+ จุดละ 1 กล่อง

- อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด + สาย HDMI 

- พร้อมบริการติดตั้ง โดยช่างมืออาชีพ

การอัพเกรดอุปกรณ์

เพิ่มขนาดหน้าจานดาวเทียมเป็น 1.7 เมตร PSI+600 บาท

เพิ่มขนาดหน้าจานดาวเทียมเป็น 1.8 เมตร PSI+1,200 บาท

ชุดจานดาวเทียม Gmmz HD Wise+ จานทึบ (ระบบ KU-Band)

gmmzwp02.jpg

ราคาพร้อมบริการติดตั้ง 

ติดตั้ง 1 จุด = 2,550 บาท

ติดตั้ง 2 จุด = 4,200 บาท

ติดตั้ง 3 จุด = 5,850 บาท

ติดตั้ง 4 จุด = 7,500 บาท

คุณสมบัติ

- หน้าจอแสดงเลขที่ช่อง

- ไม่มีรายเดือน (ฝนตกดูไม่ได้)

- ช่องรายการ มากกว่า 70 ช่อง

- ระบบ HD 1080i

- เล่นไฟล์ Multi media 

รายละเอียดอุปกรณ์การติดตั้ง

- ชุดจานทึบ PSI ระบบ KU-Band 60 ซ.ม.

- กล่อง Gmmz HD Wise+ จุดละ 1 กล่อง

- อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด + สาย HDMI 

- พร้อมบริการติดตั้ง โดยช่างมืออาชีพ

การอัพเกรดอุปกรณ์

เพิ่มขนาดหน้าจานดาวเทียมเป็น 75 ซ.ม. True +300 บาท

ชุดติดตั้งจานดาวเทียม True Digital HD จานแดง 

(ระบบ KU-Band)

ราคาพร้อมบริการติดตั้ง 

ติดตั้ง 1 จุด = 3,200 บาท

ติดตั้ง 2 จุด = 5,300 บาท

ติดตั้ง 3 จุด = 7,400 บาท

ติดตั้ง 4 จุด = 9,500 บาท

คุณสมบัติ

- ไม่มีรายเดือน (ฝนตกดูไม่ได้)

- ช่องรายการ มากกว่า 70 ช่อง

- ระบบ HD 1080i

- เติมช่องบอล หรือแพ็กเกจ

เพิ่มจาก True Visions ได้ 

รายละเอียดอุปกรณ์การติดตั้ง

- ชุดจานแดงทรู ระบบ KU-Band 75 ซ.ม.

- กล่อง True Digital HD จุดละ 1 กล่อง

- อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด + สาย HDMI 

- พร้อมบริการติดตั้ง โดยช่างมืออาชีพ

TrueVisions Premier HD.jpg
ราคาทรูวิชั่นส์_รายเดือนทุกแพ็กเกจ.png

   บริการติดตั้งจานดาวเทียม   

 

จำหน่ายชุดจานดาวเทียม พร้อมบริการติดตั้ง 

จานดาวเทียม PSI Gmmz TrueVisions

พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี

ปทุมธานี สมุทรปราการ
(สมุทรสาคร เฉพาะพื้นที่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์)
(นครปฐม เฉพาะพื้นที่ เซ็นทรัล ศาลายา)

ติดตั้งชุดจานดาวเทียม PSI ระบบ C-Band และ KU-Band ในกรุงเทพและปริมณฑล

บริการติดตั้งจานดาวเทียม

อัพเกรดการรับชมช่องรายการทีวีให้ชัดขึ้น ในระบบ HD สำหรับโทรทัศน์ รุ่นใหม่ และรุ่นเก่า แบบไม่มีรายเดือน

กล่องดาวเทียม ระบบ HD

ติดตั้งโดยช่างจานดาวเทียมมาตรฐานผู้ชำนาญการติดตั้ง พร้อมบริการหลังการติดตั้งเฉพาะลูกค้าเราเท่านั้น

ช่างบริการมาตรฐาน